Sävar IK är Årets idrottsförening i Västerbotten 2019!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sävar Idrottsklubb
Idrott till glädje för alla

Umeå kommun stänger hallar
Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner den 18 december beslutar Umeå kommun att stänga alla inomhusanläggningar från och med den 21 december. Beslutet gäller tillsvidare, men som kortast till och med den 24 januari. De enda undantagen är det som sedan tidigare är kategoriserat som yrkesmässig elitidrott.  Vi väljer att följa detta även för anläggningar som inte är kommunala, såsom Martinssonhallen i Bygdeå eller Täftehallen. Alltså, för att vara extra tydlig:

Ni kan bedriva verksamhet enligt förenings riktlinjer (nedan) men bara under förutsättning att det sker utomhus. 

 Läs mer här (Umeå Fritids hemsida).
Riktlinjer Corona 201221

Från den 14 december gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd som ersätter lokala och regionala som upphörde att gälla 13 december. Begränsningen enligt förbudsförodningen - att offentliga tillställningar är begränsade till 8 deltagare - kvarstår. Den ska även ses som normerande för andra sammanhang.


För vår verksamhet gäller att alla nu kan träna, men att det fortsatt inte är möjlighet att tävla eller spela match. För den äldre gruppen (födda 2004 eller tidigare) finns sex strikta principer att förhålla sig till (nedan). Uppdelningen i åldrar; mellan de som går i grundskolan (födda 2005 eller senare) och de som går i gymnasiet (födda 2004 och tidigare), finns fortsatt kvar. Den gränsen är alltjämt skarp, även om det finns möjligheter att träna gemensamt (tex 04 och 05) under de väldigt specifika förutsättningar som de äldre ungdomarna har att förhålla sig till. 


Generellt gäller:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter. Omklädningsrummet kan användas som ett kapprum, för att hänga in kläder, men vi ska inte spendera någon längre stund där. 

 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.

 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

 • Vi undanber oss all publik på träning

 • Vi ställer om träningarna så att de inte innehåller kampmoment, som till exempel matchspel. 

 • Se på helheten runt träningen, inte bara det som händer på golvet när träningen väl är igång. Vi samåker inte. Föräldrar lämnar barn på parkeringen, om nu inte barnen tar sig till träningen för egen maskin. Vi tömmer hallen innan nästa grupp kommer in. Vi tömmer genom de två yttersta dörrarna och fyller på i mitten.


För grundskolebarn gäller:

 • När det är möjligt ska vi hålla träningar och andra aktiviteter utomhus. 

 • Att vi minimerar antalet personer som närvarar samtidigt, att vi undviker trängsel. För dessa är inte 8-personersgränsen formellt normerande, men vi anser att större grupper ändock med fördel kan delas upp. 


För de födda 2004 och tidigare

 • Det ska gå att säkerställa ordentliga avstånd (2 meter) under hela passet. 

 • Utövarna får inte dela utrustning (tex handbollar)

 • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus. Varje pass som flyttas ut är av godo. 

 • Undvika gemensamma omklädningsrum. 

 • Resa till och från aktiviteten sker individuellt. 

 • Utföra aktiviteten i mindre grupper. Här är 8 normerande. 


Samtidigt är det viktigt att vi håller i. 

Att idrottsrörelsen får möjlighet att starta verksamhet trots att smittspridningen är alarmerande och sjukvården är ansträngd ska vi se som en signal. Det är en signal att idrott, aktivitet och rörelse är viktigt för folkhälsan och det allmänna välmåendet. Det är särskilt viktigt för våra barn och ungdomar. Föreningsstyrelsen vill därför betona att vi tycker att det är viktigt att ni håller igång någon form av träningsverksamhet. Ungdomar har ett stort behov av att röra på sig, behöver ofta stödet som en organiserad träning innebär och mår bra av att göra aktiviteten tillsammans med andra. Men vi behöver samtidigt vara ansvarstagande och kloka. Det går inte att köra på med samma aktiviteter som möjligt. Vi behöver säkerställa att verksamheten sker på ett smittsäkert sätt. Vi behöver hitta helt nya former och sätt att röra på oss. 


Några kommentarer

Kan varannat pass ske utomhus? Om ni också delar upp en större grupp på två delar kan den ena gruppen vara inne när den andra är ute. 

Kan några pass vara individuella eller parvis men med gemensam start och avslutning? Denna start och avslutning skulle också kunna vara digital i Google Meet eller annan plattform.


 
Vi finns på Linkedin
Våra samarbetspartners
Senaste sävarnytt