Sävar IK är Årets idrottsförening i Västerbotten 2019!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sävar Idrottsklubb
Idrott till glädje för alla

Sävar IK:s riktlinjer med anledning av coronaviruset

Uppdaterade 22 september med nya riktlinjer inomhusidrott


Här samlar vi den senaste uppdaterade versionen av riktlinjer för vår verksamhet med anledning av Coronapandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och våra Specialförbunds råd. Vi följer också noga de bedömningar av smittspridningen i Umeå-området som smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten gör. Våra riktlinjer kan snabbt komma att ändras.

Det här generella råden gäller oavsett idrott
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.

 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram

Inomhusträning

Även om utomhusaktiviteter alltid är att föredra ur smittspridningssynpunkt så kan vi, efter Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer 14 juni , också träna och tävla inomhus. Vi behöver dock beakta följande:

 • Vi undanber oss all publik på träning. Undantag kan möjligen vara några av de yngsta barnen där en förälder på läktaren kan vara en trygghetsfråga.
  Vi ska inte ha några andra personer än ledare och deltagare i omklädningsrum eller nere i hallen. 

 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. (föreningen ser till att skyltar kommer upp, men det behöver ju bevakas över tid att de sitter kvar)


Utomhusaktiviteter
Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre risk för smittspridning. Vi genomför träningar såsom fotboll, löpning etc. utomhus, men anpassar dem till de rekommendationer som gäller för idrottsföreningar (se ovan).

Matcher och tävlingar


Gymnastik, Handboll och Innebandy

Uppdaterat 2020-10-18


Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att vi anpassar arrangemanget efter rekommendationerna. Det innebär bland annat att vi undanber oss publik vid inbjudan till matcher och träningar.  Bara de personer som behövs för att genomföra en match är på plats nere i hallen d v s spelare, ledare och funktionärer (t ex matchvärd). Vi tillåter också att max 5 vuxna bil-/bussförare per bortalag/-grupp finns på läktaren, om dessa krävs för att skjutsa spelare/utövare. Detta överensstämmer med specialförbundens riktlinjer. Notera att specialförbunden dessutom kan ha vissa rutiner (s,k protokoll) som ska följas . 


Ledare informerar spelare och föräldrar i kallelser och gästande lag vid inbjudningar. Använd gärna stödtexter för inbjudningar och kallelser.


Streama gärna matcher och tävlingar. Det är ett bra sätt att hålla människor från planen samtidigt som ni bibehåller engagemanget för laget. Innan ni streamar era matcher, kontrollera så att era egna spelare och motståndarlaget inte har något emot att bli filmade. Kontrollera också om någon har skyddade personuppgifter. I sådant fall är streaming inte tillåtet.


Innebandyn har tillgång till appen Svensk Innebandy, med samma tillverkare som Min Fotboll. Där finns möjligheten att streama. Läs mer här


För Gymnastik och Handboll hänvisas i första hand till Solid Tango, men det finns ju andra plattformar också.


Referenser

Här hittar du respektive förbunds riktlinjer

Gymnastik


Handboll


Innebandy

Fotboll

Uppdaterat 2020-08-14


Publik i samband med fotbollsmatcher

Fotbollsmatcher betraktas som en offentlig tillställning. Just nu är offentliga tillställningar med över 50 personer inte tillåtna. För att kunna leva upp till reglerna följer Sävar IK Svenska fotbollförbundets riktlinjer för matcharrangemang. Det innebär att:

 • All publik, inklusive föräldrar och andra anhöriga undanbedes vid matcherna. Bara de personer som behövs för att genomföra en match är på plats, d v s spelare, ledare och funktionärer (t ex matchvärd och några få skjutsande föräldrar). Ledare informerar spelare och föräldrar i kallelser och gästande lag vid inbjudningar. Använd gärna stödtexter för inbjudningar och kallelser

 • Juniormatcher annonseras inte på till exempel sociala medier.

Streama gärna matcherna gratis via appen Min Fotboll. Det är ett bra sätt att hålla människor från planen samtidigt som ni bibehåller engagemanget för laget. Innan ni streamar era matcher, kontrollera så att era egna spelare och motståndarlaget inte har något emot att bli filmade. Kontrollera också om någon har skyddade personuppgifter. I sådant fall är streaming inte tillåtet. I appen finns möjlighet att spärra filmfunktionen om ditt lag har en person med skyddade personuppgifter eller om spelare i ditt lag önskar att inte bli filmade. Är du osäker? Kontakta kansliet@savarik.se


Kom igång med Min Fotboll


Om bakgrunden till rekommendationen


Justerade riktlinjer augusti 2020 https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2020/8/svffs-riktlinjer--justering-gallande-publik/

Detta förväntas du som ledare göra

Som ledare ansvarar du för att

 •  planera träningen så att den lever upp till de generella rekommendationerna som gäller för idrottsföreningar (se ovan)

 •  vara uppmärksam på deltagare som visar symptom. Vid en sådan situation ska du uppmana personen att avbryta sitt deltagande och om denne är under 18 år, informera vårdnadshavare

 •  regelbundet påminna deltagarna och deras föräldrar om de generella råden.


Tips på Corona-anpassad träning

 

I samband med match och tävling:

 • I kallelse till match: Informera och påminn spelare och föräldrar om de riktlinjer som gäller bland annat för publik.

 • I inbjudan till match: Informera om de allmänna råden och föreningens riktlinjer.

 •  Ha gärna en dialog med motståndarlaget om hur ni tillsammans bäst minskar riskerna för smitta.

 • Vid hemmamatch: se till att toaletterna är tillgängliga och rengjorda samt att det finns goda tvättmöjligheter där.

Stödtexter till ledare för information till föräldrar, spelare och motståndarlag (fotboll)

Stödtexter till ledare för information till föräldrar, utövare och gästande föreningar (hallidrotter)


Detta förväntas av dig som deltagare och förälder

Som deltagare ska du följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller för idrottsaktiviteter och i allmänhet. Det innebär att du

 • inte deltar i aktiviteter med förkylningssymtom, även milda sådana. 

 • lämnar träningen direkt om du börjar känna dig sjuk

 • har minst två symtomfria dagar innan du kommer tillbaka till träningen

 • undviker närkontakt på träningen

 • hostar och nyser i armvecket

 • tvättar händerna före och efter träning

 • byter om hemma så långt det är möjligt

 • inte delar vattenflaska med någon 

Som förälder kan du hjälpa till genom att regelbundet påminna ditt barn om vad som gäller. 

Tänk på att de allmänna råden också gäller dig som följer med och tittar på träningen. Håll avståndet till andra. Ta gärna en promenad eller löptur för att undvika trängsel. På Sävaråhallen och i B-hallen vill vi att det endast undantagsvis är publik på läktaren vid träning. På matcher ber vi dig som inte behövs för att genomföra matchen att stanna hemma.

Möten

Vi anpassar mötesformerna till Folkhälsomyndighetens råd och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det betyder att

 • Vi ordnar inte möten i Klubbstugan med fler än att vi kan upprätthålla distans och säkerhetsåtgärder. Vid större arrangemang genomför vi en riskbedömning enligt FHMs modell och rekommendationer.  

 • Vi ersätter fysiska möten med digitala alternativ där det bedöms lämpligt


Det här gör vi också för att leva upp till riktlinjerna

För att idrotten ska få fortsatt förtroende att bedriva sin verksamhet under coronapandemin är det av yttersta vikt att vi följer de uppsatta riktlinjerna. Därför planeras fler insatser framöver. Vi tar till exempel fram textmallar som ledare kan använda och sätter upp affischer på idrottsplatsen, i klubbstugan och i de hallar vi använder. 

.

För att säkerställa snabb hantering när nya rekommendationer kommer har en arbetsgrupp bildats som har föreningsstyrelsens mandat att fatta snabba beslut. Gruppen består bland annat av representanter från alla sektioner.


Så tänker vi i Sävar IK när vi tar ställning till nya rekommendationer

"Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer, så länge Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer följs." Så inleds Folkhälsomyndighetens allmänna råd, uppdaterade den 2 april.


Styrelsen för Sävar IK ser detta som vägledande. Vi vill fortsätta med aktiviteter, med möten och med utveckling, men göra det med sådana anpassningar att vi inte bidrar till smittspridning. Honnörsorden är STÄLL OM - STÄLL INTE IN! Riksidrottsförbundet är inne på samma linje.


– Det är viktigt att vi fortsätter bedriva träning i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer, både för folkhälsan och för att vi ger barn och ungdomar en fast punkt i en turbulent omvärld, säger Björn Eriksson ordförande.


Läs Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar
 
Vi finns på Linkedin
Våra samarbetspartners
Senaste sävarnytt