Sävar IK är Årets idrottsförening i Västerbotten 2019!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sävar Idrottsklubb
Idrott till glädje för alla
RÖDA TRÅDEN

Sävar IK – Rekrytera och behålla ledare
I en förening som Sävar IK behövs de flesta föräldrar som ledare i och kring laget eller gruppen. Det finns också behov av många andra insatser i föreningen i olika grupper, team och styrelser som möjliggör barn- och ungdomars idrottande.


Ledarförsörjningen är väsentlig för föreningens framtid. Att behålla, utveckla och rekrytera ledare är avgörande för föreningens utveckling. Olikheter berikar team och skapar större dynamik. Sävar IK strävar efter mångfald och mer jämställda ledarteam.

Utveckla
Vi erbjuder utbildning till våra ledare på alla nivåer inom barn- och ungdomsidrott. Ledare får möjlighet att lära mer om såväl träningsplanering som barns och ungdomars behov och utveckling. Det blir också roligare och lättare att vara ledare om ledargruppen också får möjlighet att utvecklas genom t.ex. våra lärgrupper.


Vi vill att alla ledare känner till att vi bedriver idrott i Sävar IK utifrån våra riktlinjer samt utvecklingsplaner och träningsupplägg. Vi erbjuder en enkel utbildningsplattform för föreningens riktlinjer på vår hemsida Vägledning & riktlinjer. Ledare erbjuds utbildning i respektive specialförbund samt föreningsgemensamma utbildningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Behålla
Stöd genom ledarmaterial och instruktioner. Information om träningstips och bildpresentationer med mera finns på vår hemsida välj sedan fliken på första sidan ”Röda tråden”.


Vi vill underlätta för ledarna och är mån om ledarnas synpunkter. Vi ordnar föräldrateam kring tränarna och i varje sektion. Genom årlig ledarenkät tar vi reda på hur ledarna trivs och vilka förslag och behov som finns.


Ledarträffar ordnas minst två gånger per år i varje sektion och jätteviktiga. Vi ger möjlighet till insyn och påverkan på förening, verksamhet, ledarstöd och utbildningar som genomförs.

Rekrytera
Vi välkomnar alla föräldrar och andra ledare som vill bidra till föreningen på olika sätt. Vi förmedlar en positiv bild och förväntan på ledaruppgifter, och är öppna för att olika människor och kompetenser kan behövas.


Vid alla föräldramöten och föräldraintroduktion ska vi beskriva föreningens behov och betydelse av ideella insatser. Alla aktiva vuxna samt föräldrar till aktiva barn/ungdomar ska någon gång erbjudas ”hjälp-formulär” (papper/ app eller hemsida), där man anger sitt intresse för tränare, team eller egen förslagen uppgift.


Vi har rollbeskrivningar för olika uppgifter med tydliga ramar och anger vilket samarbete och stöd jag får. Då gör vi det enklare att rekrytera och behålla ledare: Ju mer jag vet om min uppgift, desto lättare att tacka ja. Beskrivning av roller och team görs för olika ledaruppgifter i föreningen och följer en enkel mall (hemsidan).

Ansvarig för rekrytering är Team Utbildning & Ledarskap eller motsvarande team. 

Vilka målgrupper ska vi rekrytera ur.
  • Föräldrar

  • Unga ledare – Mentorskap

  • Seniorspelare

  • Andra (morfar, mormor, gamla spelare/ledare osv).

För rekrytering av nya ledare genomförs följande aktiviteter.


1.       Sektionsstyrelsen och team Utbildning & Ledarskap gör årligen en genomgång och beskriver behov av nya ledare.


2.       Team ”Utbildning & Ledarskap” gör tillsammans en inventering av nya kandidater för olika ledaruppdrag för nystartade lag.


           För att nå personer utanför föräldrateamet kan vi:


           Annonsera

           Informera vid arrangemang i Sävar IK eller i byn.


3.       Till intresserade kandidater skickar team Utbildning& ledarskap ledarbrev, rollbeskrivning av uppdrag och information om föreningen samt vilket övrigt   

          stöd som kommer finnas i det tänkta uppdraget.


          All info finns under ”Röda tråden” på hemsidan.


4.       När intresserade kandidater tackat ja till uppdraget kommer team ”Utbildning & ledarskap” ge aktivt stöd till de ledare som startar upp ett nytt lag genom

          att:

          Beställa en ledartröja hos Intersport.

          Bjuda in ledaren till aktuell ledargrupp på Facebook och andra sektions eller föreningsforum.

          Bjuda in till och genomföra en föräldraintroduktion för den nystartad gruppen tillsammans Barn- och ungdomsansvarig i föreningen.

          Genomföra utbildning/genomgång av Utvecklingsplan och träningsupplägg.

          Informera om när ledarmöte i  säsongsuppstarten sker.

          Skriva in ledaren i Sportsadmin och hjälpa till att skapa ett nytt lag/grupp i systemet.

          Stödja ledaren och laget under träning det första året tillsammans med Barn- och ungdomsansvarig i föreningen.

          Visa utbildningsplattform för Vägledning & Riktlinjer på webben, samt stödja uppstarten.

Mål

- Merparten av ledare i nystartade lag/grupper går intern utbildning i Sävar IK:s Utvecklingsplaner och träningsupplägg första året.


- Att ledare får kontinuerligt information från team Utbildning & Ledarskap om aktuella utbildningar i föreningen och respektive specialförbund.


- Att nystartade lag ska besökas av faddrar och Barn- och ungdomsansvarig minst 2 gånger per termin.


- Varje träningsgrupp ska ha minst en ledare/7 aktiva.


- Sävar IK:s Vägledning & riktlinjer Lärgrupp 1 genomförs under ledargruppens/lagets första år.


- Sävar IK:s Vägledning & riktlinjer Lärgrupp 2 genomförs under ledargruppens/lagets andra år.


- Sävar IK:s Vägledning & riktlinjer Lärgrupp 3 genomförs under ledargruppens/lagets tredje år.


- Varje säsong ska föreningens 15-åringar gå SISU:s grundtränarutbildning.


- Minst en ungdom/sektion (15-25 år) ska engageras till någon träningsgrupp i åldrarna 7-12 år per säsong.

 
Vi finns på Linkedin
Stöd Sävar IK
Våra samarbetspartners
Senaste sävarnytt